Home > Actualitate > Social > Ultima șansă pentru Bursa Socială! Pierzi Ajutorul Financiar de până la 3.000 de lei dacă nu acționezi până pe 6 Octombrie
Actualitate Social

Ultima șansă pentru Bursa Socială! Pierzi Ajutorul Financiar de până la 3.000 de lei dacă nu acționezi până pe 6 Octombrie

Ultima șansă pentru Bursa Socială! Pierzi Ajutorul Financiar de până la 3.000 de lei dacă nu acționezi până pe 6 Octombrie

Depune cererea pentru bursă socială până pe 6 octombrie și evită pierderea unui ajutor financiar semnificativ pentru familia ta.

În conformitate cu ultimele informații, termenul limită pentru depunerea cererii de bursă socială pentru elevii din România este 6 octombrie.

Dacă nu depui cererea până la această dată, riști să pierzi ajutorul financiar destinat întregii tale familii. Suma ajutorului poate ajunge la câteva sute de lei și reprezintă o susținere importantă pentru elevii proveniți din familii cu venituri reduse.

Conform legislației în vigoare, elevii majori sau părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori trebuie să depună o cerere însoțită de documentele necesare la Comisia de management al burselor din unitatea de învățământ. Aceste documente includ cererea elevului sau a părintelui/reprezentantului legal, o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete ale familiei, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei și documente doveditoare ale componenței familiei.

Criterii de eligibilitate pentru obținerea bursei sociale

Pentru a fi selectat ca beneficiar al bursei sociale, există anumite criterii în funcție de care se face evaluarea. Potrivit legislației actuale, bursa socială se acordă elevilor proveniți din familii cu un venit impozabil mediu net lunar pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii.

Pe lângă aceștia, elevii minori, elevii în risc de excluziune socială și elevii neangajați pe piața muncii înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă” sunt și ei luați în considerare pentru acordarea bursei sociale. În cazul acestora, se ține cont de venitul mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, care trebuie să fie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie în momentul depunerii cererii.

Suma acordată prin bursa socială

Pentru anul școlar 2023-2024, există mai multe tipuri de burse care se acordă elevilor din clasele primare. Bursa de excelență olimpică I poate varia între 750 și 3.000 de lei, în timp ce bursa de excelență olimpică II este în valoare de 700 de lei. Bursa de merit se ridică la 450 de lei, iar bursa socială la 300 de lei. De asemenea, există și o bursă pentru mame minore, în valoare de 700 de lei, precum și o bursă tehnologică de 300 de lei.

Este important ca elevii și părinții să fie conștienți de aceste sume și să se asigure că îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de sprijinul financiar acordat prin bursa socială.