Home > Actualitate > Social > Noua lege care îți adaugă 450 Lei în portofel luna de lună! Schimbări majore pentru bursierii din învățământul preuniversitar
Actualitate Social

Noua lege care îți adaugă 450 Lei în portofel luna de lună! Schimbări majore pentru bursierii din învățământul preuniversitar

Noua lege care îți adaugă 450 Lei în portofel luna de lună! Schimbări majore pentru bursierii din învățământul preuniversitar

Începând cu septembrie, o serie de modificări substanțiale vin să schimbe peisajul burselelor școlare în România. Noua Lege a Învățământului Preuniversitar, care va intra în vigoare în curând, aduce noutăți privind categoriile de burse, regulile de acordare și stabilirea valorilor acestora.

O primă modificare majoră se referă la modalitatea de stabilire a valorilor burselor. Acestea nu vor mai fi determinate printr-o hotărâre de Guvern, ci prin ordin al ministrului Educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar. Această schimbare vizează bursa elevilor și va fi implementată începând cu data de 3 septembrie 2023, conform Legii 198/2023.

Însă, excepție de la această regulă face anul școlar 2023-2024, când cuantumul minim al burselor este stabilit prin Legea 198/2023.

Pentru anul școlar 2023-2024, Legea Învățământului Preuniversitar introduce noi tipuri de burse, cu scopul de a încuraja performanța și a sprijini elevii din medii dezavantajate. Așadar, vor exista patru tipuri principale de burse: de merit, socială, tehnologică și de excelență olimpică I sau II.

Conform avocatnet.ro, valorile stabilite pentru aceste burse sunt următoarele:

  1. Bursa de merit – 450 lei/lună;
  2. Bursa socială – 300 lei/lună;
  3. Bursa tehnologică – 300 lei/lună.

Pe lângă acestea, au fost introduse bursele de excelență olimpică I și II, care se acordă elevilor ce obțin distincții la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și la campionatele sportive școlare internaționale. Aceste burse se acordă lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Regulile de acordare a burselor de excelență olimpică

Bursele de excelență olimpică vor fi diferențiate în funcție de nivelul distincției obținute. Astfel, pentru locul I, se va acorda un cuantum egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru locul al II-lea – 75% din acesta, pentru locul al III-lea – 50%, iar pentru mențiune – 25%. În cazul bursei de excelență olimpică II/ națională, cuantumul va fi de 700 lei/ lună, actualizat anual prin hotărâre a Guvernului.

Mai mult, noua lege stipulează că bursele sociale și/ sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice alt tip de bursă. Astfel, chiar și elevii din școlile particulare vor beneficia de burse de la bugetul de stat.

Prin aceste schimbări, statul român își manifestă angajamentul de a stimula performanța școlară și de a sprijini elevii aflați în situații de vulnerabilitate, încurajându-i să își atingă potențialul maxim. Vom vedea în perioada următoare care vor fi efectele concrete ale acestor măsuri asupra calității învățământului și succesului școlar al elevilor români.