Home > Actualitate > Social > Sărbători religioase 16 noiembrie. Un mare Sfânt este celebrat azi
Actualitate Social

Sărbători religioase 16 noiembrie. Un mare Sfânt este celebrat azi

sarbatori religioase

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. La greco-catolici este aceeași sărbătoare, iar la romano-catolici se celebrează Sfânta Margareta a Scoției.

Viața Sfântului Matei

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei este pomenit în calendarul creştin ortodox la 16 noiembrie. Sfântul Evanghelist Matei este cunoscut în scrierile religioase drept unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos şi unul dintre cei patru evanghelişti, alături de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Sfântul Evanghelist Luca şi Sfântul Evanghelist Marcu.

Cei 12 sunt autorii celor patru Evanghelii, care constituie partea principală a Noului Testament. După primirea Sfântului Duh (în ziua Cincizecimii, la Ierusalim):

Sfântul Matei, mai înainte decât toţi ceilalţi evanghelişti, a scris Evanghelia în limba evreiască, pentru evreii care crezuseră, şi a scris-o după opt ani de la Înălţarea Domnului, propovăduind această Evanghelie prin multe ţări„, conform volumului Vieţile Sfinţilor.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei locuia în Capernaum. El era vameş în vremea când Iisus Hristos propovăduia în ţinutul Galileii. Martor al minunilor săvârşite de Iisus, a urmat chemării: „Vino după mine!” pe care i-o adresează Mântuitorul.

Vameşul, auzind aceasta nu numai cu urechile trupeşti ci şi cu cele sufleteşti, îndată s-a sculat de la vamă şi, lăsând toate, a urmat pe Hristos; apoi Domnul a intrat în casa lui, iar Matei i-a făcut ospăţ. Acolo s-au adunat la Matei vecinii lui, prietenii lui şi mulţi cunoscuţi, vameşi şi păcătoşi şi au şezut împreună cu Hristos şi cu ucenicii Lui. Deci s-a întâmplat să fie acolo farisei şi păcătoşi; aceştia şezând împreună cu păcătoşii au zis către ucenicii Lui: ‘Pentru ce dascălul vostru mănâncă şi bea cu păcătoşii şi cu vameşii?’„, se mai arată în volumul Vieţile Sfinţilor.

Domnul, auzind cuvintele lor, a zis: „Nu trebuie doctor celor sănătoşi, ci bolnavilor, că n-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei a fost numit Levi al lui Alfeu de către ceilalţi trei evanghelişti, pentru a-i acoperi viaţa de vameş, aşa cum era cunoscut, pentru cinstea apostoliei în care a ajuns mai pe urmă.

Despre alegerea sa, Sfântul Evanghelist Matei spune:

Şi plecând Iisus de acolo, a văzut un om care şedea la vamă, cu numele Matei, şi i-a zis acestuia: Vino după Mine. Şi sculându-se, a mers după El” (Matei cap. 9,9).

Din acea vreme Sfântul Apostol Matei s-a făcut ucenic şi următor al lui Hristos şi s-a învrednicit a fi cinstit între cei doisprezece apostoli.

Fiind un om extrem de învăţat încă de mic, Sfântul Apostol Matei a scris în limba aramaică una dintre cele patru Evanghelii ce alcătuiesc Noul Testament, aceasta fiind cea dintâi în ordine cronologică (anii 43-44).

A propovăduit Evanghelia în ţara sa, apoi în Parţia, Midia, Etiopia, vestind tuturor mântuirea prin Iisus Hristos. A suferit moarte martirică în Etiopia, fiind ars pe rug. Și-a câștigat însă locul în rândul Sfinților, pentru viața curată trăită în numele lui Hristos.

Recomandări autor