Home > Actualitate > Social > Calendar religios 6 august. Sărbătoare mare pentru toți creștinii din lume
Actualitate Social

Calendar religios 6 august. Sărbătoare mare pentru toți creștinii din lume

Sarbatori religioase
Foto: unsplash.com

Schimbarea la Față a Domnului este sărbătorită astăzi de creștini ortodocși, greco-catolici și romano-catolici. Evenimentul religios plin de însemnătate este un praznic împărătesc cu dată fixă, marcat în calendarul creștin ortodox în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, la 6 august. Este una dintre cele mai mari sărbători ale lunii, zi de mare însemnătate pentru credincioși și zi de dezlegare la pește.

O sărbătoare unică

Mântuitorul Hristos, la treizeci și trei de ani de la nașterea Sa și în cel de-al treilea an, ultimul, al propovăduirii sale, apropiindu-se de patima cea de bună voie și de Jertfa pe Cruce din Ierusalim, a început să facă cunoscut acest lucru și ucenicilor Săi.

Iisus va merge în Ierusalim pentru a pătimi de la vârstnici, de la arhierei și de la cărturari, și o să fie ucis, auzeau apostolii din gura celui pe care Îl urmau, lăsând totul deoparte. Din acest motiv, El i-a văzut pe ucenici mâhnindu-se, dar mai ales pe Petru, care Îl oprea pe El, zicându-I: „Doamne, să-Ți fie milă de Tine și nu-Ți fă Ție aceasta” („Viețile Sfinților”).

Atunci, Iisus Hristos, pentru întărirea Apostolilor, a făgăduit că, după puține zile, are să le arate lor slava Sa, zicând:

„Sunt unii dintre cei care stau aici și care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea pe Fiul Omului stând întru slava Împărăției Lui”, potrivit volumului Viețile Sfinților.

Deci, trecând șase zile de la ziua aceea în care a grăit aceste cuvinte, Domnul a venit la Muntele Taborului, în Galileea, iar după El au venit ucenicii și mult popor. Cu toții au rămas sub munte. Erau și cei trei dintre ucenici: Petru, Iacov și Ioan. Aceștia au ales să urce în munte și să se roage.

„Pentru ce a luat Domnul cu Sine numai pe cei trei Apostoli? Pentru că ei întreceau pe toți ceilalți”, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în Cuvânt la Schimbarea la Față, conform Predicilor la Duminici și Sărbători.

Petru se deosebea și prin aceea că iubea foarte mult pe Domnul, Ioan prin aceea că era foarte iubit de Domnul, iar Iacov prin răspunsul ce-l dăduse împreună cu fratele: ‘Putem bea paharul’ (Matei 20, 22)”, a spus Sfântul Ioan Gură de Aur.

Așa cum arată scrierile religioase, Iacov a făcut ceea ce a spus, pentru că el a fost atât de nesuferit pentru iudei, încât Irod a crezut că-și va dobândi aprecierea lor dacă-l va omorî (Fapte 12, 1-3). Pe Tabor, depărtându-se puțin de cei trei ucenici la un loc înalt, se ruga; iar cei trei ucenici, ostenindu-se, pe de o parte de suirea muntelui înalt, iar pe de alta, de lungimea rugăciunii, au adormit.

În timp ce aceștia dormeau, Iisus Hristos S-a schimbat la față, strălucind cu slava dumnezeirii Sale și, din porunca Lui, I-au stat înainte doi proroci, Moise și Ilie, cei mai străluciți bărbați ai Vechiului Testament, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Ei îi spuneau ce avea să se întâmple în Ierusalim.

Din această cauză, apostolii, deșteptându-se, au văzut slava Lui cea negrăită, fața cea luminoasă ca soarele, hainele Lui albe ca zăpada și doi bărbați stând și grăind cu dânsul întru slava aceea, și s-au înspăimântat. Au cunoscut Duhul Sfânt descoperindu-le lor -, pe bărbații aceea că erau Moise și Ilie, și au înțeles vorba lor pentru patima lui Hristos cea de bună voie. Înspăimântați, ascultau ce li se spunea.

Bine este nouă să fim aici” (Matei 17, 4), a spus atunci Sfântul Apostol Petru, căci știa că Domnul va merge în Ierusalim și va pătimi acolo și se temea pentru El.

Sfântul Apostol Petru era un adevărat iubitor de Dumnezeu, iar muntele și locul în care stăteau i se părea că oferă liniște și mai ales siguranță, încă și mai sigur i se părea lui ca Domnul să nu meargă în Ierusalim, ci să rămână acolo pentru că va fi mult mai liniștit. Pentru aceasta a vorbit, spune Sfântul Ioan Gură de Aur:

Bine este nouă să fim aici, unde sunt și Moisi și Ilie, dintre care unul, la nevoie, a pogorât foc din cer; celălalt s-a acoperit de nori când a vorbit cu Domnul. Dacă noi vom rămâne aici, nimeni nu va ști unde suntem. Vezi dragostea cea înfocată pentru Iisus? Nu gândi că îndemnul său nu era cel mai potrivit, ci gândește numai ce dragoste avea el pentru Hristos. Și a adăugat: Dacă voiești, voi face aici trei colibe: una Ție, una lui Moisi și una lui Ilie”.

Atunci, un nor i-a umbrit și s-a auzit un glas:

„Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultați”(Luca 9, 35), adică spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Dacă El voiește să moară pe cruce, nu te împotrivi”.

Iar Hristos S-a apropiat de ei și le-a zis: „Sculați-vă și nu vă temeți!” (Matei 17, 7), poruncindu-le să nu spună nimănui despre această întâmplare până la Învierea Sa din morți.

Recomandări autor