Home > Actualitate > Social > Calendar religios 6 ianuarie. Ce semnificație are marea sărbătoare de azi
Actualitate Social

Calendar religios 6 ianuarie. Ce semnificație are marea sărbătoare de azi

Calendar religios 6 ianuarie. Ce semnificație are marea sărbătoare de azi

Creștinii ortodocși de pretutindeni sărbătoresc astăzi Botezul Domnului, cunoscut și ca Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare. Și greco-catolicii sărbătoresc aceeași sărbătoare, în timp ce romano-catolicii sărbătoresc Epifania Domnului, Sfântul Andrei Corsini.

Date despre Bobotează

În fiecare an, pe data de 6 ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește sărbătoarea Botezului Domnului, cunoscută așadar ca Boboteaza. Sărbătoarea mai poartă numele și de Epifania sau Teofania, însemnând Arătarea Domnului. Iată că aceasta este ziua în care Iisus Hristos S-a arătat omenirii și a fost cunoscut ca adevărat Fiu al lui Dumnezeu, fiind botezat de Sfântul Proroc Ioan, cel care L-a botezat în apele Iordanului.

După ce a revenit din Egipt, Familia Sfântă s-a stabilit în Nazaretul Galileii. În Nazaret a fost crescut și Iisus și a transmis mai departe cuvântul lui Dumnezeu și înțelepciunea sa, până la vârsta de treizeci de ani, pentru că iudeilor nu le era îngăduit să devină învăţători sau preoţi, înainte de a împlini această vârstă.

Pentru aceasta nici Domnul Hristos până la aceşti ani nu a început propovăduirile Sale, nici nu Se arăta că este Fiul lui Dumnezeu şi Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile până ce s-a împlinit numărul anilor Lui”, Cuvântul la Botezul Domnului – Vieţile Sfinţilor.

Așa a trăit Iisus Hristos în Nazaret, cu Sfânta Fecioară Maria și cu Dreptul Iosif, aceștia fiind lucrători în lemn. După ce Sfântul Iosif a trecut la cele veșnice, Iisus a rămas singur și a fost nevoit să îți câștige hrana, pentru El și pentru mama Sa.

Atunci când a împlinit treizeci de ani, Dumnezeu l-a trimis pe Sfântul Proroc Ioan, fiu al lui Zaharia, să meargă în pustiu și să îl boteze cu apă. Iisus a venit din Galileea la Iordan pentru a fi botezat de Ioan. Sfântul Proroc Ioan a fost trimis de Dumnezeu, după care putea să cunoască pe Mesia, aşa cum spune Sfântul Evanghelist:

Eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt”, Ioan, 1:33.

Așadar, tot ascultând Sfântul Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a mers pe malurile Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, pentru iertarea de păcate. Zeci de oameni din Iordan și Iudeea au ales să se pocăiască, să se boteze și să ceară iertarea păcatelor.

Hristos a venit la Iordan după ce Sfântul Ioan spusese despre El:

Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L ştiţi, Cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. Vine în urma mea Cel mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg curelele încălţămintelor Lui. Deci, eu v-am botezat pe voi cu apă, iar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt”, (Ioan 1, 26-27).

Iisus S-a botezat la vârsta de 30 de ani pentru că se spunea că omul la această vârstă are nevoie de curățarea păcatelor. La unele religii, botezul încă se practică la această vârstă, în timp ce la creștini ortodocși copilul este botezat în primele luni de la naștere, deoarece se consideră că s-a născut în păcat.

Hristos, Cel ce a luat asupra Sa păcatele a toată lumea a venit la râu ca să sfinţească apele cu Botezul. A venit la ape ca să curăţească firea lor; a venit să Se boteze ca să ne pregătească baia sfântului Botez. A venit la Ioan, pentru ca acesta să fie pentru dânsul martor nemincinos, văzând pe Duhul Sfânt pogorându-Se peste Cel pe Care-L boteza şi auzind glasul Tatălui de sus” (Cuvântul la Botezul Domnului – Vieţile Sfinţilor).

Iată că Hristos Domnul a avut de așteptat botezul până la această vârstă, ca să împlinească legea cu toate vârstele, să sfinţească firea noastră şi să ne dea putere de a ne feri de păcatele de moarte. Învățăturile acestei zile trebuie să ne facă să fim milostivi, smeriți și curați la suflet, așa cum a sperat Iisus că vom fi, spre mântuirea noastră.

Recomandări autor