Home > Actualitate > Legea Tineretului, adoptată de Camera Deputaților. Ce prevede noul proiect de lege
Actualitate

Legea Tineretului, adoptată de Camera Deputaților. Ce prevede noul proiect de lege

Legea Tineretului, adoptată de Camera Deputaților. Ce prevede noul proiect de lege

Deputații au aprobat astăzi „Legea tineretului”. Noul document legislativ are ca obiect de reglementare îmbunătățirea cadrului juridic necesar asigurării elaborării, implementării și monitorizării politicii de tineret. S-au înregistrat 271 de voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” și 7 abțineri.

Noua lege pentru tineri este aprobată

Potrivit proiectului, „se definește centru de agrement pentru copii și tineri structura fără personalitate juridică, aflată în administrarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București, sau în administrarea autorităților administrativ-teritoriale ori a altor autorități sau instituții publice, asociații și fundații, care oferă servicii de cazare, masă și agrement pentru organizarea de tabere și alte activități pentru copii și tineri”.

Politica Națională de Tineret ar putea fi definită ca fiind angajamentul și practicile privind asigurarea implementării, în întreaga țară, a politicilor de tineret, asumate de Guvernul României prin programul său. Aceasta are la bază Strategia națională de tineret, precum și pe strategii sectoriale ale Guvernului.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz

Politica Națională de Tineret face referire și la intervenții timpurii, pentru a asigura participarea tinerilor la viața societății în general și dezvoltarea de competențe personale și profesionale ale acestora prin implicarea în activități de învățare nonformală sau voluntariat. Mai mult, conform legislației în vigoare, aceasta este corelată cu politica națională în privința educației naționale și protecția drepturilor copilului și este coordonată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Legea este dată inclusiv pentru tinerii români care se află în afara țării.

Implementarea Politicii Naționale de Tineret la nivel local a prins contur și va fi realizată de angajați de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse prin direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București și casele de cultură ale studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.

Recomandări autor