Home > Actualitate > Social > Sărbători religioase 29 iunie. Cine au fost Sfinții Petru și Pavel
Actualitate Social

Sărbători religioase 29 iunie. Cine au fost Sfinții Petru și Pavel

Sărbători religioase 29 iunie. Cine au fost Sfinții Petru și Pavel
Foto: unsplash.com

Creștinii ortodocși îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Și Greco-catolicii și romano-catolicii îi sărbătoresc tot pe cei doi Sfinți, sărbătoarea fiind una de mare importanță mai ales pentru români.

Cine au fost Sfinții Petru și Pavel

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți împreună de Biserică în ziua de 29 iunie. Petru este numele dat de Iisus lui Simon, pescar din Bethsaida, fiul pescarului Iona. Sfântul Apostol Petru era din Capernaum și era frate al Sfântului Apostol Andrei, prin care L-a cunoscut pe Iisus. Avea familie, soție și doi copii, un fiu și o fiică.

Petru era simplu la obicei și neînvățat, însă temător de Dumnezeu; căci păzea poruncile Lui fără de prihană în toate lucrurile sale. Cu meșteșugul era pescar, căci, fiind sărac, trebuia să-și câștige hrana casei sale din osteneala mâinilor, ca să hrănească pe femeie, pe copii, pe soacră și pe bătrânul său tată, Ionă. Andrei, fratele lui, trecând cu vederea deșertăciunile și gâlcevile lumii acesteia, și-a ales viața fără însoțire; și, ducându-se la Sfântul Ioan Botezătorul, care propovăduia pocăința la Iordan, s-a făcut ucenicul lui”, potrivit volumului Viețile Sfinților.

Petru a mărturisit public, în Cezareea Philippi, că Iisus este Mesia (Matei 16, 16-17). Tot el însă L-a negat în timpul arestării și judecății Lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Sfântul Apostol Petru, cu voia lui Dumnezeu, a fost lăsat să se lepede de trei ori de Hristos, în vremea Sfintelor Sale Patimi.

„Și Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar”, (Matei, 26, 75).

Sfântul Apostol Pavel s-a născut în Tars, din familie de evrei, părinții săi fiind cetățeni romani. A studiat la Ierusalim, l-a avut profesor pe marele cărturar iudeu Gamaliil. De la acesta a învățat Pavel adâncul scripturilor, tâlcul prorocilor, puterea Legii lui Moise, psalmii lui David și sfințenia templului, pentru care era plin de atâta râvnă, spune părintele Cleopa.

„Pe vremea aceea, în Ierusalim și în cetățile dimprejur, precum și prin sate, se răspândise buna vestire a lui Hristos, de către sfinții apostoli. Și ei aveau multă întrebare cu fariseii, cu saducheii și cu toți cărturarii și învățătorii legii evreiești, cărora, propovăduitorii lui Hristos le erau urâți și prigoniți. Deci, Saul ura și el pe Sfinții Apostoli și nici nu voia să audă propovăduirea lor cea despre Hristos, iar pe Varnava, care era acum apostol al lui Hristos, îl batjocorea, vorbind hule împotriva lui Hristos”, conform Viețile Sfinților.

Pe când era pe calea Damascului, lui Saul i s-a arătat Iisus Hristos, i-a vorbit despre taina creștinătății și i-a spus că îl trimite să vestească Evanghelia mântuirii în tot poporul.

În Damasc, Saul a primit botezul de la Apostolul Anania. S-a mutat în pustiul Arabiei, pregătindu-se cu multe rugăciuni, cu post și cu lacrimi pentru noua sa misiune. De aici, Pavel s-a suit la Ierusalim să-i vadă pe Sfinții Apostoli, de unde i s-a încredințat vestirea Evangheliei, începând din Antiohia. El era numit „Apostol al Neamurilor”. A fost martirizat la Roma prin tăierea capului, în aceeași zi cu Sfântul Apostol Petru, în 29 iunie 67.

Recomandări autor