Home > Cultură > Craiova de ieri – patru albume unice, un proiect istoric
Cultură Premium

Craiova de ieri – patru albume unice, un proiect istoric

Craiova de ieri – patru albume unice, un proiect istoric

Orașul Craiova este beneficiar al unui proiect unic în România: o serie de albume istorice, documentate pe baza unui bogat conținut de imagine în care se regăsește întreaga istorie vizuală a Craiovei. Munca de cercetare, specificul editării, calitatea, rigurozitatea și imparțialitatea informațiilor cuprinse în cele patru volume apărute  au fost recunoscute la nivel academic, recenzii elogioase fiind primite imediat după lansare.

Craiova de ieri

În seria „Craiova de ieri” se regăsesc toate cartierele orașului, imaginile fiind din aceeași perioadă, 1927-1947, perioadă amplu documentată. Așa cum unul dintre autori, Mihai Murărețu, a ținut să precizeze, nu este o istorie a orașului completată de ilustrații, este de fapt o istorie scrisă pe baza fotografiilor rare, de colecție, unele prelucrate senzațional. Primele două volume sunt intitulate ,,Craiova de ieri. 1927-1947”, rod al muncii de ani de zile a unei echipe de pasionați ai istoriei orașului Craiova: Simona Lazăr, Mircea Georgescu, Lucian Purcaru și Mihai Murărețu.

Fotografiile care se regăsesc în aceste volume au fost și vor fi restituiri ale unui patrimoniu vizual unic în România. Beneficiarele unor asemenea proiecte de istorie vizuală la nivel mondial sunt până acum doar marile capitale – Viena, Berlin, Roma, Paris și Londra. Deși Craiova a avut doar câțiva mari artiști fotografi care au imortalizat orașul și oamenii din trecut, proiectul ,,Craiova de ieri” suplinește prin grafică excelentă și informație istorică de primă mână, albumele cu acest oraș nefiind cu nimic mai prejos decât cele cu marile capitale ale lumii.

În prefața primului volum, Nicolae Mihai încheie astfel: ,,Prin narativitatea sa și structura secvențială, acest album fotografic se transformă într-un excelent mijloc prin care poveștile Craiovei pot fi spuse. Regăsim clădirile importante, dar și cinematografele, bodegile, atelierele micilor întreprinzători, intersecțiile sau străzile renumite alături de străzi dispărute sau modificate, parcuri, dar și biserici, statui, spații specifice formelor de sociabilitate urbană, inclusiv a celor  tot mai investite propagandistic precum stadionul. Defilări, parade ale militarilor, dar și banchete ale avocaților, sărbători naționale, dar și promenade, mașini moderne alături de atelaje de boi, oameni îmbrăcați după ultima modă europeană, dar și țărani fideli costumului lor tradițional sau cerșetori desculți. Dincolo de redefinirea obiectelor din experiența cotidiană, oameni, lucruri, evenimente, fotografiile incluse în album ne reamintesc de ce modernitatea noastră poate fi caracterizată simultan de pasiunea pentru fotografie, dar și de puternica suspiciune față de ea, cum spunea Pierre Taminiaux.”

Parcul Nicolae Romanescu

Următorul demers istoric, reprezentat de un volum al aceleiași colecții, se referă la întreaga istorie a Grădinii Bibescu și a Parcului Nicolae Romanescu. Această lucrare este inedită și din punctul de vedere al abordării, autorii studiind pe timpul elaborării șase mii de documente originale referitoare la construirea și amenajarea Parcului Nicolae Romanescu, aducând o serie de informații în premieră absolută.

Motto-ul lucrării este unul extrem de sugestiv, un citat din Nicolae Romanescu, primarul urbei care a fost inițiatorul proiectului parcului ce azi îi poartă numele: ,,Astăzi, acolo pe unde mai deunăzi îți astupai nasul și gura ca să poți trece, acum se ridică un parc majestos, parc al cărui plan lucrat de marele peisagist E. Redont a obținut, la Expoziția de la Paris, medalia de aur, cea mai înaltă distincțiune ce s-a putut acorda de comisiunea celor mai însemnați higieniști din lume.”

În acest volum regăsim ilustrații nemaipomenite ce povestesc singure despre construirea Parcului Romanescu, a grădinii Bibeștilor, întâlnim poveștile construirii cascadei de la marele lac, fascinei inginerului Laugier, admirăm imaginile primului zbor atestat documentar la Craiova, statuile din Grădina Bibescu, prima arteziană a Craiovei, podul Știrbei, arborii seculari ai parcului, pinii lui Romanescu. Ca amănunt picant, la sfârșitul albumului este inserată istoria unei ,,execuții publice cu final ca-n filme”, o întâmplare din 19 martie 1917, când prefectul Poliției Craiovei a trebuit să organizeze execuția unui soldat, condamnat la moarte de Consiliul de Război German, condamnat ce a reușit să se strecoare, salvându-și viața, printre oamenii ce veniseră să asiste.

Familia Mihail. Un secol de ascensiune financiară

Un alt volum din aceeași serie a apărut în 2021, un album în care este abordată într-un mod unic, istoric și grafic, istoria familiei Mihail, cei mai mari filantropi ai României. De această dată unic autor, Mihai Murărețu face câteva precizări la final:

,,Am mers pe firul documentelor și am lăsat deoparte poveștile croite de-a lungul vremii în jurul Mihaililor. Am considerat că numai cercetarea amănunțită și dovezile sunt singurele care pot face lumină în trecutul acestei ilustre familii. Am călătorit în căutarea urmelor acestui neam  vreme de patru ani după descoperirea imaginilor de familie, în octombrie 2016. La aproape un secol de la stingerea Mihaililor, acest album ne redă chipurile lor așa cum se știau între ei, în familie. La aceste imagini am făcut conexiuni cu documentele găsite, iar rezultatul, volumul de față, pune cap la cap datele care lipseau, în încercarea de a regăsi adevăratul chip al familiei Mihail, așa cum erau și cum i-au cunoscut contemporanii lor.

Povestea celor patru albume a început cu șase ani în urmă, odată cu administrarea paginii de facebook ,,Oltenia mea”, pagină unde Mihai Murărețu și-a propus să se documenteze și apoi, prin materiale muncite, originale, prin fotografii inedite, a încercat să împărtășească vestigii ale oamenilor și locurilor de altădată. Nu a fost prima pagină cu acest specific, dar proiectul ce a izvorât din ea este, încă, unic la nivel național.

Totul a început din pasiunea, pasiunea lui Murărețu pentru  trecut, Mihai fiind un veritabil colecționar de fotografie veche, un om care se simte perfect în mijlocul arhivelor, scormonind prin documente îngălbenite de trecerea anilor. Mihai a lucrat singur la început și prima invitație de colaborare a plecat către Simona Lazăr, unul dintre oamenii care urmăreau pagina și comentau des. S-au alăturat apoi Lucian Purcaru și un alt împătimit al istoriei locale craiovene, Mircea Georgescu.

Despre ,,Familia Mihail. Un secol de ascensiune financiară”, Simona Lazăr scrie în introducere: ,,Ne trebuia o monografie a familiei Mihail, fiindcă au fost ai noștri, ai craiovenilor. Fiindcă au fost filantropi și asta este mare lucru, în oricare timp am fi trăitori. Fiindcă ne-au lăsat o minune de palat. Ne trebuia chiar și pentru frivolul motiv că Jean Mihail a fost de la un anume moment  cel mai bogat român, dar ne trebuia mai degrabă pentru că acest cel mai bogat român nu a risipit imensa-i avere și nici nu a împărțit-o după slăbiciunile lumii, ci a lăsat-o pe toată, prin testament, statului român.”

Volumul are o prefață semnată de lect.univ. dr. Enache Tușa de la Universitatea ,,Ovidius” din Constanța, o amplă trecere în revistă a memoriei ,,unei strălucite familii aromâne reconstituită în imagini de epocă” de la sosirea primilor reprezentanți ai familiei Mihail pe teritoriul României, în al doilea deceniu al secolului XIX, până la semnarea Tratatului de la Craiova din 17 septembrie 1940 (tratat ce stabilea atribuțiile Subsecretariatului de Stat al Colonizării și Populației Evacuate, care, împreună cu Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării și Inventarului, au gestionat și dus la îndeplinire toate acțiunile de transfer al populației) chiar în palatul donat statutului de Mihaili, în zilele noastre Muzeul de Artă de pe Calea Unirii.

Este foarte greu de scris despre cele patru albume unice în țara noastră, pentru că acestea își spun singure povestea, de la prima răsfoire, patru volume deosebite, veritabile demersuri îndreptate spre cunoașterea trecutului Craiovei, o încercare de aducere la cunoștința publicului craiovean a urbei lor așa cum era ea în preajma celui de-al doilea război mondial.

Vă invităm, așadar, într-o călătorie în Craiova de ieri și așteptăm apariția unor asemenea pasionați și în alte orașe ale țării.

Notă redacție: Din respect pentru dumneavoastră, acest articol nu este însoțit de publicitate

Recomandări autor